زمستان  92

 

مهندسي معدن

سايت

نام دوره

هفته

زمان تشكيل كلاس

ساعت

پيش نياز

مهندسي معدن

202

Rock Work

7.5

سه شنبه 17- 13

30

Windows

201

Surfer

7.5

دوشنبه 17- 13

30

Windows

203

Phases

7.5

يكشنبه 17- 13

30

Windows

203

Sur Pac

10

جمعه 20- 16

40

 و زمین آمارWindows

 

مهندسي عمران

سايت

نام دوره

هفته

زمان تشكيل كلاس

ساعت

پيش نياز

مهندسي عمران

401

Sap

15

جمعه 12 - 8

60

Windows

201

Safe

7.5

پنجشنبه 20- 16

30

Windows

203

Etabs

15

پنجشنبه  16- 12

60

Windows

205

ArcView

10

یکشنبه 20- 16

40

Windows

204

ArcGIS مقدماتی

10

چهار شنبه 20- 17

40

Windows

204

ArcGIS پیشرفته

10

سه شنبه 20- 16

40

ArcGIS مقدماتی

205

طراحي سازه‌هاي ويژه با نرم افزار Sap

7.5

يكشنبه 20- 16

30

تحليل سازه ها

205

آموزش Water cad

5

دوشنبه 20- 16

20

مكانيك سيالات و هيدروليك

  طراحی سازه های بتنی و فولادی (به روش دستی) 22.5 يكشنبه 20- 16 90 مهندس عمران

205

آموزش نرم افزار GeoSlop

10

یکشنبه 20- 16

40

مكانيك خاك

 

مهندسي صنايع

سايت

نام دوره

هفته

زمان تشكيل كلاس

ساعت

پيش نياز

مهندسي صنايع

203

مديريت و كنترل پروژه (تئوري)

10

جمعه 12 - 8

40

---

202

MS Project

10

جمعه   16- 12

40

مديريت و كنترل پروژه

202

Primavera Risk Analyzer

7.5

جمعه  16- 12

30

مديريت و كنترل پروژه

401

Primavera P6 (V.7)

7.5

جمعه  12- 8

40

مديريت و كنترل پروژه

204

مديريت و كنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Expedition

7.5

شنبه 20- 16

30

مديريت و كنترل پروژه

203

مديريت و كنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

12.5

یکشنبه  20- 16

50

مديريت و كنترل پروژه

204

آموزش نرم افزار Comfar ( مقدماتي و پيشرفته )

12.5

 شنبه 20- 16

50

مدرك كارشناسي

204

كاربرد جامع AHP در مديريت پروژه

7.5

سه شنبه 20- 16

30

مديريت و كنترل پروژه

204

مهندسي مجدددر فرآيند كسب و كار (BPR)

7.5

سه شنبه 20- 16

30

مدرك كارداني يا كارشناسي

202

مدیریت ریسک

7.5

جمعه 20-16

30

-

202

سيستمهاي اطلاعات و مديريت (MIS)

5

چهارشنبه 20- 16

20

مدرك كارداني يا كارشناسي

205

SPSS

7.5

پنج شنبه 20- 16

30

آشنايي با مفاهيم آمار

 

 

نرم افزارهاي تخصصي فني و مهندسي (مهندسي مكانيك) 

سايت

نام دوره

هفته

زمان تشكيل كلاس

ساعت

پيش نياز

مهندسي مكانيك

203

Fluent&GAMBIT

15

پنج شنبه 16-12

60

آشنايي با يك نرم افزار مدلساز

401

Fluent  پیشرفته

10

جمعه  20- 16

40

Fluent&GAMBIT مقدماتي

204

Mechanical Desktop(I)

15

چهارشنبه 12- 8

60

AutoCAD مقدماتي و پيشرفته

203

Mechanical Desktop(II)

15

---

60

Mechanical Desktop(I)

401

Solid Works (I)

16

شنبه  20- 16

64

AutoCAD مقدماتي و پيشرفته

204

Solid Works (II)

16

دو شنبه  20- 16

64

Solid Works (I)

204

Solid Works (III)

16

------

64

Solid Works (II)

204

Pro/ENGINEER (I)

15

یکشنبه  20- 16

60

آشنايي با يك نرم افزار طراحي مكانيكي

204

Pro/ENGINEER (II)

15

---

60

Pro/ENGINEER (I)

204

Power Mill

15

جمعه 20- 16

60

آشنايي با يك نرم افزار طراحي مكانيكي

203

Power Shape

15

سه شنبه  20- 16

60

آشنايي با يك نرم افزار طراحي مكانيكي

204

Rhino

15

شنبه 20- 16

60

آشنايي با يك نرم افزار طراحي مكانيكي

401

CATIA (I)

17.5

جمعه  12- 8

70

آشنايي با يك نرم افزار طراحي مكانيكي

401

CATIA (II)

17.5

پنج شنبه  20- 16

70

CATIA (I)

204

CATIA (III)

17.5

دو شنبه 20- 16

70

CATIA (II)

204

CATIA Analysis

17.5

---

70

CATIA (II)

203

Ansys (I)

15

پنج شنبه 20 - 16

60

آشنايي با يك نرم افزار مدلساز

203

Ansys (II)

15

جمعه 16- 12

60

Ansys (I)

202

آموزش طراحي تاسيسات با Carrier

10

سه شنبه 16- 12

40

---

205

برنامه نويسي C.N.C

5

جمعه 16- 12

30

---

401

ABAQUS

10

چهار شنبه 20- 16

40

---

203

ADAMS

15

جمعه 20- 16

60

---

204

Land Desktop

10

جمعه  20- 16

40

---

204

CadWorx

10

جمعه 20- 16

40

آشنايي اوليه با CAD سه بعدي

201

Auto Plant

10

جمعه 20- 16

40

آشنايي اوليه با CAD سه بعدي

401

Matlab (I)

15

پنجشنبه    12- 8

60

ويژه دانشجويان فني پايه

Matlab

 

دوره های ویژه نفت و گاز و پتروشیمی

سايت

نام دوره

هفته

زمان تشكيل كلاس

ساعت

پيش نياز

نفت و گازوپتروشیمی

201

Eclipse 100

8

سه شنبه 16- 12

32

Windows

202

Pansystem

8

شنبه 20- 16

32

Windows

201

Pipesim & Goal

8

دوشنبه 20-16

32

Windows

202

Pvti

8

چهارشنبه 12- 8

32

Windows

204

Caesar  II

15

پنج شنبه 16-12

60

Piping   مقدماتي

201

تئوري مقدماتي Piping

8.5

پنج شنبه 16-12

35

ويژه رشته مهندسي نفت ، گاز و پتروشيمي

205

تئوري و عملي Piping با استفاده از نرم افزار PDMS

15

پنج شنبه 20-16

60

Piping   مقدماتي

202

شبيه سازي فرآيند با استفاده از  نرم افزار Aspen Plus

7.5

پنجشنبه 12- 8

30

Windows

202

AutoCAD  ويژه نفت ، گازو پتروشيمي

12.5

جمعه 16- 12

50

Windows( ويژه شركتهاي نفت ، گاز و پتروشيمي )

 

مهندسي شيمي

سايت

نام دوره

هفته

زمان تشكيل كلاس

ساعت

پيش نياز

مهندسي شيمي

201

Hysys

7.5

پنجشنبه 16- 12

30

Windows

202

RMS

15

پنجشنبه 16- 12

60

Windows

203

Aspen Plus

7.5

پنجشنبه 12- 8

30

Windows

202

Super Pro Designer

10

شنبه 12- 8

40

Windows

202

طراحي مبدلهاي حرارتي با Aspen B-JAC

7.5

دوشنبه 20- 16

30

Windows

202

Pro II

6

جمعه 20- 16

25

Windows

202 P & ID و PFD 7.5 پنجشنبه 20- 16 30 ---------

 

مهندسي برق ، الكترونيك، مخابرات وسخت افزار

سايت

نام دوره

هفته

زمان تشكيل كلاس

ساعت

پيش نياز

مهندسي برق و الكترونيك . مخابرات . سخت افزار

205

Protel

7.5

شنبه 20- 16

30

Windows

205

Lab View

10

یکشنبه 20- 16

40

Windows

201

Orcad

7.5

دوشنبه 20- 16

30

Windows

401

 Matlab(II)  تخصصی      (شبکه های عصبی و فازی)

7.5

پنج شنبه 16- 12

30

Matlab I عمومي و مهندسي

402

DSP ( تئوري )

7.5

فشرده

30

سيگنال و سيستم

203

PLC I 300,400 Siemens

2

شنبه  20-16

30

كنترل و مدار منطقي

203

PLC II 300,400 Siemens

3

شنبه  20-16

20

PLC I

203

Win CCمقدماتي

2

فشرده

16

PLC I

203

Win CC پيشرفته

2

فشرده

16

Win CC مقدماتي

203

Pro Tool

2

فشرده

16

PLC I

203

EPLAN

2

فشرده

16

آشنايي با طريقه نقشه كشي

401

FPGA

7.5

سه شنبه  16- 12

30

مدارمنطقي و طراحي ديجيتال

205

VHDL

7.5

دوشنبه 16- 12

30

مدار منطقي و طراحي ديجيتال

205

میکروکنترولرهای AVR

12.5

دوشنبه 20- 16

50

-

 

نقشه كشي

سايت

نام دوره

هفته

زمان تشكيل كلاس

ساعت

پيش نياز

نقشه كشي

201

AutoCAD  مقدماتی

7.5

یکشنبه و سه شنبه 20-16

30

Windows

202

AutoCAD  مقدماتی

10

جمعه 12 - 8

30

Windows

401

AutoCAD  پیشرفته

13

جمعه  16 - 12

40

AutoCAD  مقدماتي