فرا رسیدن ایام شهادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) تسلیت باد

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار می کند

HSE

مرکز آموزش های تخصصی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار می کند

اولین دوره مسابقات ملی عکاسی از پدیده های پلیمری و رنگی